{{cart.TotalNumberOfProducts}}

Books & Dreams

Books & Dreams är ett magasin och en eventserie vars målgrupp sammanfaller med Läkarmissionens. Samarbetet går ut på att både Läkarmissionen och Books & Dreams jobbar aktivt för att få fler Skyddsänglar, genom redaktionellt material och annonsering i magasinet samt deltagande i eventen med aktivitet från scenen och monter i samband med det ”mingel” man har vid varje event. Varje år görs en gemensam resa till ett av de berörda projekten.