Egen insamling Bild

Mäklarringens stöd till Retrak, Uganda

532 gatubarn har fått ett nytt hem genom Mäklarringens CSR arbete tillsammans med
Läkarmissionen och Retrak Uganda. Majoriteten av barnen kom tillbaka till sina biologiska föräldrar och en liten del placerades i fosterfamiljer. Nyckeln till framgång i Retraks arbete har varit att, förutom vårda och utbilda barnen, utbilda föräldrarna i pedagogik och yrkesutbildning.

Grunden till problemen är oftast ekonomiska i kombination med okunskap som skapar dåliga familjeförhållanden och en ohållbar situation för barnen som till sist flyr hemmet. Pedagogiken hjälper föräldrarna att kommunicera med barnen och yrkesutbildningen gör familjen självförsörjande.

Vi kan inte med ord beskriva vilken känsla det är att se ett hopplöst gatubarn få tillbaka hoppet om en framtid, drömma om ett lyckligt liv och arbeta för att nå sina drömmar. Från att sniffa flygplansbränsle och leva i misär till att studera och drömma om att bli läkare.

532 barn har vi tillsammans räddat från gatan, omkring 1 000 föräldrar har återförenats med sina barn, cirka 1 500 barn har fått tillbaka ett syskon och 532 drömmar har fått liv igen.

Bidra till insamlingen:

Insamlingens syfte

Fotboll för gatubarn i Uganda

Alla som spelar fotboll i Tigers Club är gatubarn eller före detta gatubarn. Genom riktiga träningar och matcher har man skapat en mötesplats som verkligen fångar barnens intresse.

Kärleken till fotboll öppnar gatubarnens hjärta för en dialog om att på allvar försöka lämna livet på gatan. Fotbollens regler och dess krav på disciplin och samarbete används som utgångspunkt för att diskutera vad som krävs för att ”det vanliga livet” ska fungera. Fotboll är en viktigt orsak till de goda resultat som detta projekt har uppnått.