{{cart.TotalNumberOfProducts}}
Egen insamling

Mäklarringen Lund

Livet som gatubarn är utsatt, farligt och helt ohållbart. Läkarmissionen i samarbete med Mäklarringen hjälper barn i Uganda bort från gatan och till en bättre framtid. Läs mer om oss på maklarringen.se/litebattre

Bidra till insamlingen:

Insamlingens syfte

Stöd till gatubarn i Uganda

Livet som gatubarn är utsatt, farligt och helt ohållbart. Läkarmissionen i samarbete med Mäklarringen hjälper barn i Uganda bort från gatan och till en bättre framtid. Läs mer om oss på maklarringen.se/litebattre


Ugandas huvudstad Kampala beräknar myndigheterna att det finns mer än 10 000 gatubarn. De sover på trottoarerna, äter sopor och är utsatta för stora risker för allt från sjukdomar till våld och droger.

För att hjälpa dem stödjer Mäklarringen en mycket framgångsrik insats som ger gatubarn en ny chans i livet, och om det är möjligt återförenar dem med deras riktiga familjer.

  • De får riktiga sängar, rejäla mål mat och ansvarsfulla vuxna som tar hand om dem.
  • De får ta igen förlorad skolgång, hjälpa till med städning, matlagning och arbeta med centrets odlingar och djur.
  • När barnen är redo återförenas de med sina riktiga familjer eller släktingar. Om det inte går får de i stället en utvald fosterfamilj.

Hemligheten bakom det lyckade projektet är att vår lokala partner RETRAK inte släpper barnen förrän de är i trygghet. Trots alla fruktansvärda övergrepp som de varit med om är det imponerande att se hur starka dessa barn är. När de väl bestämt sig för att de vill bort från gatan finns ingen återvändo!

Mer information om projektet

För att komma i kontakt med barnen bedriver RETRAK uppsökande verksamhet i de områden där de lever, bland annat genom att arrangera fotbollsmatcher som lockar barnen att delta i något konstruktivt och roligt. Sedan får de möjlighet till bland annat regelbundna måltider och sjukvård, undervisning om HIV/AIDS och droger samt utbildning i hur man sköter ett litet jordbruk så de kan hjälpa sina familjer om de återförenas. En viktig del är också att återskapa deras förtroende för vuxenvärlden, som ofta är mycket lågt.

När pojkarna visar vilja att lämna gatulivet och återvända till sina familjer påbörjas en återintegreringsprocess i en familjeliknande miljö. Även föräldrar/fosterföräldrar får stöd genom programmet, och RETRAK följer sedan barnen under flera år för att säkerställa att de fortfarande har det bra.

 

Bilder från Mäklarringens senaste besök 2017