0
Egen insamling Bild

Josefin 30 år

Jag fyller trettio år och har redan allt jag kan önska. Framförallt har jag fått ta del av en fenomenal förlossningsvård och Ivan har därefter fått ta del av lika fantastisk barnavård. Och för det är jag så otroligt tacksam. Bara tanken på att det är så oändligt många blivande mödrar, mödrar och barn i hela världen som inte får samma chans till trygg vård som vi gör mig sorgsen. Därför önskar jag att ni skänker en slant, liten som stor, till denna insamling. Det skulle betyda mycket för mig<3

Bidra till insamlingen:

Insamlingens syfte

Stöd till Nkingasjukhuset, Tanzania

Tanzania är ett av världens fattigaste länder. Det råder stor brist på utbildad sjukvårdspersonal, mediciner och sjukvårdsmaterial. Till Nkingasjukhuset kommer människor långväga för att söka vård till sig själva eller sina barn.

Tanzania är ett av de länder som har högst mödradödlighet i världen och man räknar med att en kvinna i timmen dör av sin förlossning. En viktig uppgift för Nkingasjukhuset är därför att ge kvinnor säkra förlossningar. Här kan man utföra kejsarsnitt när det behövs, och ge rätt vård till för tidigt födda barn.

Genom din gåva stöttar du också de team med läkare och barnmorskor som regelbundet besöker otillgängliga byar långt ute på landsbygden, där tillgången till vård är som sämst. Där kan gravida kvinnor få hälsokontroller och föräldrar får hjälp att väga sina barn och se till att de får sina viktiga vaccinationer.

Men för att förbättra vården på sikt krävs mer utbildad personal. Intill Nkingasjukhuset ligger därför en sjuksköterskeskola och genom din gåva hjälper du fattiga studenter att bekosta sin utbildning inom vårdyrket.