Varför testamente

Det finns många goda anledningar till varför man bör skriva sitt testamente. Det främsta skälet är givetvis att själv bestämma vad som händer med det kapital och de ägodelar man lämnar efter sig. Innehållet i ett testamente avgör man själv (inom vissa gränser). Men det är också viktigt att se till att det inte finns några tveksamheter för eftervärlden om vad som är ens sista vilja. Att skriva testamente är en rättighet, ingen skyldighet. Men en rättighet som man bör nyttja.

 

Arvsordning om inget testamente finns

Finns det inget testamente skrivet så gäller svensk arvsordning. Den är beslutad enligt lagen och talar om vem som ärver och i vilken ordning.

 

Make, maka, barn och barnbarn

Om den avlidne var gift ärver makan/maken allting. Undantag finns om den avlidne hade barn eller barnbarn etc. som inte också är den kvarvarande makens/makans. Dessa barn kallas särkullbarn och har rätt att få ut sitt arv direkt. De kan också välja att vänta tills båda makarna har avlidit. Finns ingen maka/make ärver barnen eller, om dessa inte heller lever, deras barn. Har den avlidne tidigare ärvt sin make/maka och de både har barn som är gemensamma och barn som inte är gemensamma, delas arvet på olika sätt mellan barnen.

 

Föräldrar, syskon och övrig släkt

Finns inga barn, barnbarn etc. ärver den avlidnes föräldrar. Finns inte heller dessa, ärver den avlidnes syskon och i deras ställe deras barn eller barnbarn. Om den avlidne inte har några syskon eller syskonbarn går arvet till mor- och farföräldrar och i deras ställe till deras barn. Finns inte heller dessa i livet går arvet till allmänna arvsfonden. Kusiner är aldrig arvsberättigade utan ett testamente till deras förmån. Inte heller en sambo till den avlidne är arvsberättigad enligt lag.

Har du frågor är du alltid välkommen att ringa oss på telefon 08-620 02 00.