Vad händer sedan

Vad är ett dödsbo och en bouppteckning?

När någon avlider uppstår ett dödsbo. Nästa steg är att upprätta en bouppteckning som kortfattat kan beskrivas som en sammanställning av den avlidnes tillgångar och skulder (som det såg ut på dödsdagen). Det ska också framgå vilka som är dödsbodelägare, efterarvingar och testamentariska arvingar. Bouppteckningen ska ske inom tre månader från dödsfallet. För mer information hänvisar vi till andra källor, exempelvis Skatteverket.

 

Vem upprättar bouppteckningen?

Det finns inga formella krav på vem som upprättar bouppteckningen, men vissa formalia måste följas som t ex att två oberoende förrättningsmän intygar uppgifterna i bouppteckningen samt att det har gått rätt till. Bouppteckningen ska sedan sändas in till Skatteverket för registrering senast inom en månad efter att den är upprättad.

Om man är osäker eller om testamentet är mer omfattande är vårt råd även här att man vänder sig till en kunnig jurist på området som då kan ta hand om hela ärendet från bouppteckning till arvskifte. Begravningsbyråer och vissa banker har ofta de tjänsterna.

 

När vinner ett testamente laga kraft?

Om en enskild person skriver ett testamente, vinner det laga kraft (blir giltigt) när samtliga legala arvingar godkänt testamentet. När till exempel makar, sambos eller syskon skriver ett inbördes eller gemensamt testamente, blir testamentet aktivt först efter den sist avlidna, men en bouppteckning sker alltid efter var och en som avlider. Det kan innebära att det går flera år innan testamentet träder i kraft.

Först när testamentet vunnit laga kraft, kan ett arvskifte ske, d.v.s. fördelningen av kvarlåtenskapen enligt förordnandet i testamentet.

Har du frågor är du alltid välkommen ringa oss på telefon 08-620 02 00.