Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.

Läs mer om hur vi använder cookies

Att upprätta ett testamente

Alla som fyllt 18 år och är vid sina sinnens fulla bruk har rätt att skriva testamente. Du har rätt att testamentera vad du vill till vem du vill. Det enda undantaget är om du har barn. De har alltid rätt till sin laglott, enligt svensk lag.

 

Krav ett testamente måste uppfylla

Ett testamente måste vara skriftligt, och den som upprättar testamentet måste skriva under eller bekräfta sin namnteckning i närvaro av två vittnen. Dessa vittnen måste inte ta del av testamentets innehåll, men de ska veta att det är ett testamente de bevittnar.

 

Vittnesmening

De två personer som bevittnar ett testamente bör använda följande s k vittnesmening (se nedan), som klart och tydligt visar att de har förstått att det är ett testamente som de bevittnar:

Att ___________________ (namnet på den eller de som skrivit testamentet) och sen texten ”som vi personligen känner, denna dag vid sunt förnuft och fullt förstånd och av fri vilja förklarat ovanstående förordnande innefatta hans/hennes yttersta vilja samt därefter egenhändigt tecknat sitt namn, intygar undertecknade särskilt anmodade och samtidigt närvarande vittnen”.

Den som bevittnar ett testamente måste ha fyllt 15 år, vara vid sina sinnens fulla bruk och får inte ha några egna intressen i testamentet. Vittnet får inte vara make, maka eller närmaste släkting till den som skriver testamentet.

 

Juristhjälp eller inte

Det finns inga lagliga krav på att ett testamente ska upprättas av en juridiskt utbildad person. Men om tillgångarna ska delas upp mellan flera olika förmånstagare eller om man vill formulera speciella villkor eller förbehåll, bör man alltid ta hjälp av en jurist. Detta för att vara säker på att testamentet inte kan missförstås eller ifrågasättas. Ett testamente kan man ändra hur många gånger man vill, men då måste ett nytt testamente upprättas. Man kan inte ändra det befintliga testamentet. Det är alltid det senaste upprättade testamentet som gäller.

 

Var förvarar jag mitt testamente

Det finns inga krav på hur man ska förvara sitt testamente. Men ett råd kan vara att förvara det tillsammans med andra värdepapper. Berätta gärna för dina anhöriga att det finns ett testamente.

 

Checklista - fyra viktiga punkter att tänka på

  • Testamentet ska vara skriftligt, daterat och underskrivet.
  • Namnteckningen av den som uppprättar testamentet ska bevittnas av två personer i en vittnesmening.
  • Om du ändrar dig - skriv ett nytt testamente och makulera det gamla.
  • Barn har alltid rätt till sin laglott.

Här kan du ladda ner testamentsmallar som kan underlätta för dig att skriva testamente, och hålla reda på dina tillgångar.

Har du frågor är du alltid välkommen ringa oss på telefon 08-620 02 00.