Mäklarringen

Livet som gatubarn är utsatt, farligt och helt ohållbart. Läkarmissionen i samarbete med Mäklarringen hjälper barn i Uganda bort från gatan och till en bättre framtid.

I Ugandas huvudstad Kampala beräknar myndigheterna att det finns mer än 10 000 gatubarn. De sover på trottoarerna, äter sopor och är utsatta för stora risker för allt från sjukdomar till våld och droger. I samarbete med Mäklarringen kan vi ge gatubarn en ny chans i livet, och om det är möjligt återförena dem med deras riktiga familjer. Vi ger dem en chans till en bostad och ett hem, vilket vi gör dagligen i vårat arbete.