A Better Home

Läkarmissionen gör tillsammans med Filadelfiakyrkan och den rumänska organisationen Liv & Ljus en gemensam satsning för att hjälpa romska familjer som lever i stort armod på landsbygden i Rumänien.

I projektet ingår flera delar: särskilt stöd till barnens skolgång, yrkesträning och utbildning för vuxna samt aktivt stöd för att hålla samman eller återförena familjer.