Policy för företagssamarbeten

Läkarmissionen samarbetar gärna med företag som

 • visar socialt ansvarstagande och ledarskap inom sin verksamhetssfär och det omgivande samhället
 • har en positiv verksamhets- och produktimage
 • uppvisar engagemang i utvecklingsrelaterade frågor
 • tar ansvar för sina anställda
 • följer FN:s konvention om barnets rättigheter, FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och ILO:s konventioner avseende barnarbete, anställdas hälsa, säkerhet, löner, förmåner, arbetstider, arbetsförhållanden, diskriminering samt disciplinära åtgärder i de länder företaget är verksamt
 • tillämpar ansvarsfullhet i miljöfrågor
 • följer FN:s program för miljö och hållbar utveckling

Läkarmissionen samarbetar inte med företag som

 • har sin huvudsakliga näring i alkohol, spel, tobak, militär verksamhet, kärnkraft, vapen eller som tillverkar eller säljer reproduktioner av vapen som marknadsförs till barn
 • är utsatt för eller bryter mot FN:s sanktioner
 • är verksamt inom pornografiindustri
 • är involverat i oetisk, korrupt eller exploaterande verksamhet.
 • bryter mot internationella lagar och överenskommelser inom miljöområdet