Ditt företag är med och skapar långsiktig förändring.


Genom ett långsiktigt samarbete, kommer ni att bli en viktig del i Läkarmissionen och våra mål att förändra utsatta människor liv för gott.

 

Ett sådant samarbete bör helst pågå under flera år, då kommer också ni som företagspartner att få ut allra mest – engagemanget

kommer att spridas och fördjupas i alla era företagsrelationer, inte minst medarbetare och kunder.


Passar dig om ditt företag gärna planerar långsiktigt – och vill göra skillnad på riktigt.

 

Kontakta mig så berättar jag mer!
Dicran Sarafian, Affärsansvarig företag 08-620 02 40
dicran.sarafian@lakarmissionen.se

 

Tillbaka