Avdragsgill gåva

Det finns vissa typer av gåvor som är avdragsgilla. Läs nedan utdrag från Skatteverkets hemsida.

 

Vad gäller för olika typer av gåvor?


Julgåvor
till anställda är skattefria för de anställda om värdet inte överstiger 450 kronor inklusive moms.

Jubileumsgåva är en gåva till en anställd när företaget firar 25-, 50-, 75- eller 100-årsjubileum. Värdet får inte överstiga 1 350 kronor inklusive moms.

Minnesgåva är en gåva av minneskaraktär som lämnas till varaktigt anställda i samband med att den anställda uppnår viss ålder (till exempel den anställdes 50-årsdag), längre tids anställning (20 år eller mer) eller när en anställning upphör. Minnesgåvor är skattefria om värdet inte överstiger 15 000 kronor inklusive moms och inte ges vid mer än ett tillfälle utöver när anställningen upphör.

Ge din företagsgåva här

Ge din julgåva här