Avdragsgill gåva

Sedan 1 januari 2016 går det ej att få skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet. Men det finns vissa typer av gåvor som är avdragsgilla. Läs nedan utdrag från Skatteverkets hemsida.

 

Vad gäller för olika typer av gåvor?


Julgåva
är skattefri om värdet inte överstiger 450 kronor inklusive moms.

Jubileumsgåva är en gåva till en anställd när företaget firar 25-, 50-, 75- eller 100-årsjubileum. Värdet får inte överstiga 1 350 kronor inklusive moms.

Minnesgåva är en gåva av minneskaraktär som lämnas till varaktigt anställda i samband med att den anställda uppnår viss ålder (till exempel den anställdes 50-årsdag), längre tids anställning (20 år eller mer) eller när en anställning upphör. Minnesgåvor är skattefria om värdet inte överstiger 15 000 kronor inklusive moms och inte ges vid mer än ett tillfälle utöver när anställningen upphör.

Ge din företagsgåva här

Ge din julgåva här