0
Tillbaka till gåvoshopen Produktbild

Stöd till Nkingasjukhuset, Tanzania: 260 kr

Tanzania är ett av världens fattigaste länder. Det råder stor brist på utbildad sjukvårdspersonal, mediciner och sjukvårdsmaterial. Till Nkingasjukhuset kommer människor långväga för att söka vård till sig själva eller sina barn.

Tanzania är ett av de länder som har högst mödradödlighet i världen och man räknar med att en kvinna i timmen dör av sin förlossning. En viktig uppgift för Nkingasjukhuset är därför att ge kvinnor säkra förlossningar. Här kan man utföra kejsarsnitt när det behövs, och ge rätt vård till för tidigt födda barn.

Genom din gåva stöttar du också de team med läkare och barnmorskor som regelbundet besöker otillgängliga byar långt ute på landsbygden, där tillgången till vård är som sämst. Där kan gravida kvinnor få hälsokontroller och föräldrar får hjälp att väga sina barn och se till att de får sina viktiga vaccinationer.

Men för att förbättra vården på sikt krävs mer utbildad personal. Intill Nkingasjukhuset ligger därför en sjuksköterskeskola och genom din gåva hjälper du fattiga studenter att bekosta sin utbildning inom vårdyrket.

Populära gåvor
Populära gåvor
Alla projekt