{{cart.TotalNumberOfProducts}}
Tillbaka till gåvoshopen

Stöd till barfotaläkare i Bangladesh

I Bangladesh går många till kvacksalvare, för att de inte har råd med vanlig sjukvård. Med din hjälp kan de i stället få träffa en "barfotaläkare”.

Vår partner Koinonia har utvecklat en sex månader lång skräddarsydd medicinsk utbildning som följs upp regelbundet. Läkarna tar sig sedan runt i byarna och erbjuder sjukvård. Alla barfotaläkare kan också dygnet runt få hjälp av riktiga läkare via mobiltelefon.

Populära produkter
Speciella gåvor
Alla projekt