Tillbaka till gåvoshopen
Produktbild

Skolluncher, Bangladesh: 100 kr

När andra barn i staden Mymensingh i Bangladesh går till skolan, har de fattiga barnen redan arbetat i ett par timmar. Det gäller att inte komma för sent till de bästa sophögarna, om familjen ska få lite pengar till mat.

Med din hjälp kan dessa barn få börja i vår specialskola, för att ta igen den skolgång de har missat. Här får de också möjlighet att leka och ett rejält mål mat. Skollunchen är oerhört viktig, för den är ett starkt skäl för barnen att komma till skolan i stället för att arbeta. Därigenom blir den en väg mot oberoende och självförsörjning, en chans att bryta en ond cirkel av utsatthet och fattigdom.

Så småningom börjar barnen i den vanliga skolan, och ofta klarar de sig bättre då än andra elever. ”De kommer varje dag och gör alltid sitt bästa” berättar rektorn på en av skolorna. Din gåva ger dessa barn en framtid!

En andel i projektet kostar 100 kronor.


Här kan du se en film från projektet: