{{cart.TotalNumberOfProducts}}
Tillbaka till gåvoshopen

Sjuksköterskeskola, Nepal: 100 kr

2015 drabbades Nepal av en jordbävningskatastrof. Hjälp oss bygga upp en av landets viktigaste sjuksköterskeskolor igen!

Den 25 april 2015 drabbades Nepal av den värsta jordbävningen i landet sedan 1934. Och just när människorna började försöka återgå till vardagen så kom flera stora efterskalv. I det första skalvet dödades minst 8 800 människor och mer än 23 000 skadades, och i efterskalven dödades hundratals fler och minst 2 500 skadades.

Läkarmissionen har verkat i Nepal i nästan 40 år och bland annat hjälpt sjuksköterskeskolan Lalitpur Nursing Campus att utbilda många av landets sjuksköterskor, som kunde hjälpa till som frivilliga efter skalven. Skolans byggnader skadades svårt i skalven, bland annat förstördes alla sovsalar för elever som bor på skolan. Även undervisningslokalerna skadades, och vattenförsörjningen slogs ut.

Tack vare svenska gåvor har vi kunnat hjälpa skolan bland annat med att bygga upp nya sovsalar, så att avgångseleverna nu kan ta sin examen i tid. Men det är inte lätt att bedriva undervisning när lokalerna är fulla av sprickor och kan rasa när som helst.

Hjälp oss stödja sjuksköterskeskolan i Lalitpur så de kan göra lokalerna säkra igen, och fortsätta att utbilda de sjuksköterskor som så väl behövs i det fattiga landet!

 

Fler sätt att hjälpa:

  • Ge 100 kr genom att sms:a Nepal till 729 72
  • Ge valfri gåva via Swish till 90 00 217
  • Ge valfri gåva via plusgiro 90 00 21-7
Årets julkampanj fokuserar på mat. Här är tre riktigt goda julklappar!
Speciella gåvor
Alla projekt