{{cart.TotalNumberOfProducts}}
Tillbaka till gåvoshopen Produktbild

Hjälp till utsatta barn, Honduras: 200 kr

Stöd Miriam Mondragons kamp för utsatta barn i Honduras.

Miriam arbetar för ASJ (Asociación para una Sociedad más Justa), en organisation som bildades 1998 med målet att arbeta för ett rättvisare samhälle genom att stärka de mest utsatta medborgarnas röst. Och det behövs. Många i Honduras lever i dag i svår fattigdom. Korruption och rättsosäkerhet har bidragit till en stegrande våldskultur som förvärrar läget ytterligare. 

Läkarmissionen har sedan flera år stöttat ASJ:s projekt Rescue - ett arbete mot våld och sexuella övergrepp mot barn. Det arbetet har bl.a. resulterat i att barn som utsatts för övergrepp numera har rätt att vittna i ett angränsande rum med en psykolog i stället för att återberätta sin traumatiska upplevelse och korsförhöras inför okända människor.

Men ASJ arbetar även med mer direkta åtgärder, som spaning på misstänkta personer, hjälp vid gripanden, juridisk hjälp och omfattande stöd till brottsoffer och närstående. 

 

Populära gåvor
Populära gåvor
Alla projekt