{{cart.TotalNumberOfProducts}}
Tillbaka till gåvoshopen

Grispaket, Nicaragua: 200 kr

Genom att föda upp och sälja griskultingar ges fattiga familjer en möjlighet att tjäna ihop pengar till skolavgifter, sjukvård och andra viktiga saker.

Deltagarna i det här projektet är oftast ensamstående mammor som deltar i våra kurser för vuxna analfabeter. Kvinnorna får en enkel utbildning i grisskötsel, och en dräktig sugga. Sedan föder de själva upp nya suggor, som görs dräktiga med hjälp av en närbelägen galt.

För dessa familjer är försäljning av kultingar ofta deras enda säkra inkomstkälla.

En andel i ett grispaket kostar 200 kronor.

 

Populära projekt
Populära projekt
Alla projekt