{{cart.TotalNumberOfProducts}}
Tillbaka till gåvoshopen Produktbild

Brunnsborrning, Tchad: 160 kr

Fattigdom, ökenlandskap och återkommande konflikter gör att en majoritet av befolkningen i Tchad lever med dålig, eller ingen, tillgång till rent vatten. Genom Läkarmissionen och vår partner IAS kan du göra stor skillnad för utsatta familjer.

Din gåva går först och främst till att borra brunnar som ger rent vatten. Men projektet omfattar mer än så.

Vi utbildar även byborna så att de själva kan ta hand om sina brunnar. Samtidigt får de nya kunskaper om sanitet och hälsa för att förebygga sjukdomsspridning.

Din gåva bidrar också till arbetet med miljöskydd för att minska ökenspridningen i området, och i fem byar kommer invånarna att engageras i trädplantering. Målet för insatsen är att plantera 10 000 nya träd.

Populära gåvor
Populära gåvor
Alla projekt