Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.

Läs mer om hur vi använder cookies

Tillbaka till gåvoshopen
Produktbild

Bekämpa sexuellt utnyttjande av barn, Thailand: 200 kr

Människohandeln och sexindustrin är idag ett stort globalt problem där miljontals människor lever i någon form av modernt slaveri. I Thailand är människohandel och sexuell exploatering omfattande och utbrett.

Din hjälp behövs för att bedriva ett arbete för pojkar och unga män som blivit offer för, eller ligger i riskzon för att hamna i prostitution. Trots att prostitution är förbjudet enligt lag ignoreras det i stor utsträckning i praktiken. Många barn och unga ifrån landets norra bergstrakter luras och rekryteras in i den kommersiella sexindustrin.  I projektet ”Livsförvandlande insatser” arbetar man för att motverka människohandel och kommersiell sexuell exploatering av i synnerhet pojkar och män. Även om flickor och kvinnor är mest utsatta beräknas 40 % av offren i Thailand bestå av pojkar och unga män, en siffra som avviker markant jämfört med de flesta andra länder.

Din gåva går till arbetet med att hjälpa pojkar och unga män att ta tillbaka makten över sina egna liv. Deras liv blir återupprättade och de får skydd och hjälp att läka fysiskt och psykiskt efter de trauman de genomlidit.

Om produkten blir fullt finansierad går överskjutande medel till någon av Läkarmissionens liknande biståndsinsatser.

Alla projekt