Ge en gåva via vår insamlingVårt bistånd hit går pengarnaUtbildning

Utbildning

Läkarmissionen arbetar med utbildning i en mängd olika former. Det kan vara att göra det möjligt för barn att gå i förskola och grundskola, ge unga människor en yrkesutbildning som kan leda till ett jobb eller att man startar ett företag.

Det finns också många människor som av olika anledningar aldrig har fått möjlighet att gå i en skola. För dem bedriver Läkarmissionen alfabetisering och grundskolekurser.
Vi tror att utbildning ger kunskap som skapar förutsättningar för en människa att bättre förstå sin omvärld. Men det ger också individen ökat inflytande över sin livssituation. Utbildning som ger nya färdigheter kan öppna upp möjligheter till självförsörjning som kanske annars inte skulle uppstå.

 

src=http://www.lakarmissionen.se/portal/pls/portal/docs/1/106005.JPG

Mobila skolor för utbildning av nomadbarn, Norra Pakistan

Grundskoleutbildning är ofta begränsad för folkgrupper som inte är bofasta. Men Gujar-folket i Kashmir har tillgång till ett nätverk med 22 flyttbara skolor. ...

Alfabetisering, Honduras

Läkarmissionen bedriver ett omfattande utbildningsarbete för barn och unga vuxna i Latinamerika. Alfabetisering för vuxna syftar till att ge grundläggande färdi...

© 2013 Läkarmissionen Om webbplatsen

Följ oss via Flickr RSS